För tidsbeställning eller gratis rådgivning:

031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

Termografering

Vi besiktigar Ert hus med hjälp av termografi

Termografi är den teknik, som med hjälp av en värmekamera mäter infraröd strålning.

Tack vare IR-tekniken kan vi se sådant som våra ögon inte uppfattar. Även mycket kalla föremål – som t.ex. iskuber – avger infraröd strålning!

Värmekameran är ett värdefullt verktyg vid besiktning utav din fastighet. Lämnar inga skador i vägg eller golv.

Värmekameran upptäcker kallras, fuktskador och obehaglig miljö •Värmekameran lokaliserar golvvärmeslingor i betong, trä eller sten, utan ingrepp i golvet.

Värmekameran upptäcker elektriska fel. 20 % av alla bränder orsakas av elektriska fel. Med hjälp av termografi kan man finna felen och åtgärda dem i tid, innan brand eller driftstopp uppstår.