För tidsbeställning eller gratis rådgivning:
031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

 

Visa meny

Termografering

Vi besiktigar Ert hus med hjälp av termografering

Termografering är den teknik, som med hjälp av en värmekamera mäter infraröd strålning.

Tack vare termografering kan vi se sådant som våra ögon inte uppfattar. Även mycket kalla föremål - som t.ex. iskuber - avger infraröd strålning!

Värmekameran är ett värdefullt verktyg vid besiktning utav din fastighet. Lämnar inga skador i vägg eller golv.

Värmekameran upptäcker kallras, fuktskador och obehaglig miljö •Värmekameran lokaliserar golvvärmeslingor i betong, trä eller sten, utan ingrepp i golvet.

Värmekameran upptäcker elektriska fel. 20 % av alla bränder orsakas av elektriska fel. Med hjälp av termografi kan man finna felen och åtgärda dem i tid, innan brand eller driftstopp uppstår.