För tidsbeställning eller gratis rådgivning:

031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

Säljarens upplysningsskyldighet

Säljaren ansvarig för dolda fel

Säljaren har en så kallad upplysningsskyldighet att informera dig som köpare om mer allvarliga fel och brister som han eller hon känner till i huset.
Säljaren är även ansvarig för de garantier och löften denne ger. Säljaren är också ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som inte går att upptäcka vid en noggrann undersökning och som du som köpare heller inte borde ha kunnat förvänta dig med tanke på husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter.Fel som du som köpare borde ha kunnat upptäcka eller borde ha haft anledning att misstänka, är inte säljarens ansvar.

Kraven på säljarens upplysningsskyldighet finns att läsa i Jordabalken 4:19.
Säljaren ansvarar även för eventuella garantier eller utfästelser som han givit före köpet.

För att undvika problem efter husköpet, är det därför tryggare för både köparen och säljaren, att anlita en professionell besiktningsman inför husköpet.

Gör en överlåtelsebesiktning

Innan du skriver under ett bindande köpekontrakt är det bra att göra en överlåtelsebesiktning. På så sätt får du koll på eventuella brister och fel i huset. I och med besiktningen får du också kännedom om vilka risker som finns som kan leda till fel i huset längre fram.