För tidsbeställning eller gratis rådgivning:

031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

Om företaget
Historien bakom företaget BMI Besiktning & Värdering går tillbaka till 1976 och startade ursprungligen som en mäklarfirma i Osby. Året efter utökades sortimentet med försäljning utav prefabricerade småhus, och ytterligare något år senare startades Västra Frölunda Byggnads AB i Göteborg, som byggde specialritade villor, och utförde maskininstallationer inom småhusindustrin.

Internationell erfarenhet

Depressionen i slutet på 70-talet sanerade byggbranschen i Sverige. På 80-talet satsade man därför på att bygga svenska specialritade hus i Kalifornien, ett projekt som öppnade dörren till en helt ny värld. Efter ett samarbete med Modular Custom Homes i Silicon Valley, startades byggföretaget

EuroCal Building & Design med kontor i San Fransisco

Bolaget är A och B certifierat av state of California, och är därmed befullmäktigat att i staten California, bygga både bostäder och byggnadskonstruktioner i allmänhetens tjänst. Jordbävningsförstärkningar är till skillnad från Sverige, en naturlig del av alla byggkonstruktioner i California. Bolaget har dessutom enMiljösanerings Licens i staten California, som bl.a. inkluderar tillstånd att sanera olja och kemiskt spill.

Energi & Miljö

Sedan år 2001 har vi arbetat med energibesparingar och miljöfrågor i egna fastighetsprojekt. Med relativt enkla åtgärder har energikostnaderna i fastigheterna kunnat halveras.Besiktningar

Besiktningar av utfört arbete, är en naturlig del av byggbranschen. På senare år har besiktningsförfarandet kommit att bli mer omfattande än tidigare, bl.a. vid fastighetsförsäljning. Större krav från köpare och säljare, ställer större krav på besiktningsmännen, och fortbildning inom branschen sker kontinuerligt, för att kunna ge bästa möjliga service.

Vi önskar er välkommen till företaget som alltid sätter kunden i fokus. Vår Win-Win policy betyder att vi vill göra allt vi kan för att både köpare och säljare skall vara nöjda.
Varje kund är vår viktigaste kund.

 

Välkommen till oss på BMI Besiktning & Värdering!

Bo M Idengren
Civ. ing, Cal State
Medlem i SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund