För tidsbeställning eller gratis rådgivning:

031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

Köparens undersökningsplikt

Funderar du på att köpa hus? Fel som upptäcks i efterhand kan få konsekvenser – både för dig som köpare och för säljaren. Men många obehagliga överraskningar kan undvikas om du gör en ordentlig överlåtelsebesiktning innan köpet.

Höga krav på köparen

Undersökningsplikten omfattar hela fastigheten – mark, byggnader och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. Kraven på köparens undersökningsplikt är så höga att du som köpare bör låta en expert göra besiktningen. Om det finns tecken på fel har du som köpare dessutom en utökad undersökningsplikt för att ta reda på orsaken till felen och omfattningen.

Kraven på köparens undersökningsplikt är fastställda i Jordabalken 4:19. Om köparen inte fullföljt sin undersökningsplikt, kan han inte heller kräva avdrag på köpeskillingen eller häva köpet p.g.a fel som han vid en noggrann undersökning kunde förväntats ha upptäckt. För att undvika problem efter husköpet, är det därför tryggare för både köparen och säljaren, att anlita en professionell besiktningsman inför husköpet.

Gör en överlåtelsebesiktning

Innan du skriver under ett bindande köpekontrakt är det bra att göra en överlåtelsebesiktning. På så sätt får du koll på eventuella brister och fel i huset. I och med besiktningen får du också kännedom om vilka risker som finns och som kan leda till fel i huset längre fram.