För tidsbeställning eller gratis rådgivning:

031-715 64 91 eller 070-66 88 333

Vardagar, kl. 09:00 – 19:00
Lördag-söndag, kl. 10:00 – 15:00

Fukt & mögel
Både nya och gamla hus kan råka ut för skador. Det kan bl.a. bero på oavsiktliga riskkonstruktioner, otillräcklig ventilation eller slarv vid byggnationen. Fukt & Mögel är de stora bovarna som ingen vill ha i sina hus.Våra inspektörer är utrustade med moderna instrument, som läser av fukthalten i fastighetens utrymmen, utan att borra i väggar och golv. Oupptäckta fuktskador kan resultera i mögel, röta eller bakterier, s.k. mikrobiell tillväxt.

Mögel avslöjas vanligtvis genom en noggrann okulärbesiktning och ibland genom dålig lukt eller allergireaktioner.

Hemförsäkringen täcker vanligtvis inte skador som uppstår på grund av naturlig tillförsel av luft, eller för skador som uppstår på grund av icke fackmässiga utföranden eller försummat underhåll.

Gör en besiktning

Innan du skriver under ett bindande köpekontrakt är det bra att göra en överlåtelsebesiktning. På så sätt får du koll på eventuella brister och fel i huset. I och med besiktningen får du också kännedom om vilka risker som finns och som kan leda till fel i huset längre fram.

En kontinuerlig besiktning av en professionell besiktningsman, kan spara stora pengar för fastighetsägaren.